Referenssejä

Referenssejä

Yrityksemme on toteuttanut useita EU-rahoitteisia kehittämishankkeita (Leader +, ESR, Leonardo da Vinci), johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja muuta esimiesvalmennusta sekä organisaatio- ja yrityskohtaisia kehittämishankkeita. Toimeksiantoja olemme toteuttaneet sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Olemme erikoistuneet laatuun ja johtamiseen sekä työhyvinvointiin liittyviin koulutusohjelmiin ja kehittämishankkeisiin, joita toteutamme sekä räätälöityinä organisaatiokohtaisina koulutusohjelmina sekä tutkintotavoitteisena koulutuksena sekä yritys- tai yritysryhmäkohtaisina konsultointeina.

Esimerkkejä toteuttamistamme toimeksiannoista:

Projekteja:

Laatutaitaja – laadun kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksille. Projektin aikana rakennettiin 20 laatu- ja ympäristöjärjestelmää pk-yrityksiin.

Naisyrittäjyyden edistäminen Järviseudulla, Leader+ hanke

ISOJET – tutkinnoista kasvuvoimaa (Johtamisen erikoisammattitutkintoja 81 kpl sekä henkilöstölaatujärjestelmien luominen taustaorganisaatioihin)

QMS – Quality Management Systems Training for SME’s. (Leonardo da Vinci – projekti). Projektissa kehitettiin pk-yritysten tarpeisiin laatujohtamisen koulutusohjelma ja itsearviointimateriaalia. Hankkeen aikana tuotettiin “QMS Handbook – Quidelines for SME’s” kirja kahdeksana kieliversiona.

OASI – Organizational Approach of Self Controlled Instrument for Qualification Demand in SME. Projektissa kehitettiin pk-yritysten osaamiseen itsearviointityökalu ja siihen liittyen osaamisen hallintaan soveltuva ohjelmisto pienten yritysten tarpeisiin.

SPA- Stress Prevention Activities, Leonardo da Vinci ohjelmasta rahoitettu kansainvälinen kehittämishanke. Projektissa kehitettiin johtamisen tueksi työhyvinvointia tukevia toimintamalleja. Toimeksiantajana Kreikkalainen ammattiliitto P.E.P.E.N

Henkilöstöraportoinnilla työkykyä ja osaamista. Työsuojelurahaston rahoittama tutkimustulosten kaupallistamishanke

Kuntajohdosta työhyvinvointia. Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoima ja Työsuojelurahaston rahoittama kehittämishanke

Koulutus ja konsultointi

Elintarvikealan koulutus (Yritysten henkilöstökoulutusten suunnittelu ja toteutus, koulutuksen teemoina johtaminen, yhteistyö työpaikoilla, talous ja tuottavuus, prosessien kehittäminen)

Alajärven kaupungin tyky-hanke (hankkeen suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen, johtoryhmän koulutuksesta vastaava kouluttaja, johtoryhmätyön konsultointi, toimintamallin kehittäjä)

Alajärven kaupungin strategiatyön ohjaus

Vimpelin kunnan tyky-hanke – projektijohdon konsultointi ja ohjaus, projektiryhmän jäsen, henkilöstökoulutuksen toteuttaja

Vimpelin kunta, johdon kehittämisohjelma

Vimpelin kunta, johtamisen erikoisammattitutkinto

Alahärmän kunnan johdon kehittämishanke oppisopimuskoulutuksena, johtamisen erikoisammattitutkinto

Alahärmän kunnan strategiaprosessin ohjaus

JÄMÄKKÄ-kehittämishanke/PPTH Norden Oy Työministeriön työelämän kehittämisohjelman rahoittama johtamisen- ja esimiestyön kehittämishanke. Kehittämiskohteena yhtiön johtamisjärjestelmä, toimintamallien uudistaminen ja esimiesvalmiuksien hankkiminen 120 henkilölle

Keski-Suomen matkailuelinkeinon strategia vuosille 2002 – 2006

Vähänkyrön kunta: strategiatyön ohjaus

Vähänkyrön kunnan johdon koulutus, johtamisen erikoisammattitutkinto

Kauhajoen kaupunki. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

Laatutaitajien Champion Class-ohjelmat vuodesta 2002 lähtien.

TEKO-projekti. Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen kehittämishanke (TYKE). Henkilöstötilinpäätös, asiantuntija ja kouluttaja

Pohjanmaan TE-keskuksen johtoryhmän työskentelyn kehittäminen (KAIKU)

Pohjanmaan TE-keskuksen esimiestyön kehittäminen (KAIKU)

PAKK Parhaaksi – Paimion AKK:n toimintajärjestelmän ja siihen liittyen ikäjohtamisen ja TTT-järjestelmän kehittämishanke (TYKES)

Projektijohtamista tukevan toimintajärjestelmän rakentaminen PPTH-ryhmään (TYKES). Projektissa luotiin yhtiön kaikki toiminnot (6 tuotantoyksikköä) kattavat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät.

Kyrönmaan työvoimatoimisto, työyhteisöselvitys ja työyhteisön toimivuuden tukeminen, tiimiorganisaatioon siirtymisen ohjaus

Strateginen johtaminen julkisessa hallinnossa, Työturvallisuuskeskus.

Useissa yrityskohtaisissa laatu- ja toimintajärjestelmäprojekteissa ulkopuolisena ohjaajana

Kyrönmaan työvoimatoimisto, työyhteisötutkimus ja kehittämistoimenpiteet

Kaustisen työvoimatoimisto, työyhteisötutkimus

Kaustisen työvoimatoimisto, työyhteisön kehittämistoimenpiteet

Metallialan työvoima- ja osaamistarveselvitys työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden parantamiseksi – Pohjois-Karjalan ennakointihanke

Pohjanmaan TE-keskus. Taloushallinnon osaston toiminnan kehittäminen, prosessien kuvaus ja osaamisen arviointi.

Matkailualan osaamiskartoitus Travelli yhteistyössä Ellare Oy:n kanssa Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla

Maaseutumatkailun teemaohjelmahankkeen osaamiskartoitus yhteistyössä Ellare Oy:n kanssa

Matkailun hankevetäjien osaamiskartoitus yhteistyössä Ellare Oy:n kanssa

Paimion kaupungin talous- ja henkilöstötoimintojen uudelleen organisointi ja siihen liittyvä osaamisen varmistaminen (TYKES)

Itä-Lapin työvoimatoimiston osaamiskartoitus osana palvelukeskuksen kehittämistä

Oulun seudun matkailun kehittäminen. Laatuvalmennuksesta vastaava kouluttaja.

Jaksava yrittäjä. Turun yrittäjien työhyvinvointi-hanke (TYKES). Työhyvinvoinnin asiantuntija ja yrityskohtaisten työhyvinvointitutkimusten toteutus, käsikirjan kirjoitus

Laatutaitaja-valmennusohjelmat. Laadun valmennus- ja kehittämisohjelma laatupäälliköille, esimiehille sekä laatutyöhön osallistuville (toteutettu vuodesta 2004).

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentamisen konsultoinnit 2002 – 2010