Referenssejä

Referenssejä

Referenssejä

Yrityksemme on toteuttanut useita EU-rahoitteisia kehittämishankkeita (Leader +, ESR, Leonardo da Vinci), johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja muuta esimiesvalmennusta sekä organisaatio- ja yrityskohtaisia kehittämishankkeita. Toimeksiantoja olemme toteuttaneet sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Olemme erikoistuneet laatuun ja johtamiseen sekä työhyvinvointiin liittyviin koulutusohjelmiin ja kehittämishankkeisiin, joita toteutamme sekä räätälöityinä organisaatiokohtaisina koulutusohjelmina sekä tutkintotavoitteisena koulutuksena sekä yritys- tai yritysryhmäkohtaisina konsultointeina.

Projekteja:

 • Laatutaitaja – laadun kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksille. Projektin aikana rakennettiin 20 laatu- ja ympäristöjärjestelmää pk-yrityksiin.
 • Naisyrittäjyyden edistäminen Järviseudulla, Leader+ hanke
 • ISOJET – tutkinnoista kasvuvoimaa (Johtamisen erikoisammattitutkintoja 81 kpl sekä henkilöstölaatujärjestelmien luominen taustaorganisaatioihin)
 • QMS – Quality Management Systems Training for SME’s. Projektissa kehitettiin pk-yritysten tarpeisiin laatujohtamisen koulutusohjelma ja itsearviointimateriaalia. Hankkeen aikana tuotettiin “QMS Handbook – Quidelines for SME’s” kirja kahdeksana kieliversiona.
 • OASI – Organizational Approach of Self Controlled Instrument for Qualification Demand in SME. Projektissa kehitettiin pk-yritysten osaamiseen itsearviointityökalu ja siihen liittyen osaamisen hallintaan soveltuva ohjelmisto pienten yritysten tarpeisiin.
 • SPA- Stress Prevention Activities. Projektissa kehitettiin johtamisen tueksi työhyvinvointia tukevia toimintamalleja. Toimeksiantajana Kreikkalainen ammattiliitto P.E.P.E.N
 • Henkilöstöraportoinnilla työkykyä ja osaamista. Työsuojelurahaston rahoittama tutkimustulosten kaupallistamishanke
 • Kuntajohdosta työhyvinvointia. Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoima ja Työsuojelurahaston rahoittama kehittämishanke

Koulutus ja konsultointi

 • Elintarvikealan koulutus (Yritysten henkilöstökoulutusten suunnittelu ja toteutus, koulutuksen teemoina johtaminen, yhteistyö työpaikoilla, talous ja tuottavuus, prosessien kehittäminen)
 • Alajärven kaupungin tyky-hanke (hankkeen suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen, johtoryhmän koulutuksesta vastaava kouluttaja, johtoryhmätyön konsultointi, toimintamallin kehittäjä)
 • Alajärven kaupungin strategiatyön ohjaus
 • Vimpelin kunnan tyky-hanke – projektijohdon konsultointi ja ohjaus, projektiryhmän jäsen, henkilöstökoulutuksen toteuttaja
 • Vimpelin kunta, johdon kehittämisohjelma
 • Vimpelin kunta, johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Alahärmän kunnan johdon kehittämishanke oppisopimuskoulutuksena, johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Alahärmän kunnan strategiaprosessin ohjaus
 • JÄMÄKKÄ-kehittämishanke/PPTH Norden Oy Työministeriön työelämän kehittämisohjelman rahoittama johtamisen- ja esimiestyön kehittämishanke. Kehittämiskohteena yhtiön johtamisjärjestelmä, toimintamallien uudistaminen ja esimiesvalmiuksien hankkiminen 120 henkilölle
 • Keski-Suomen matkailuelinkeinon strategia vuosille 2002 – 2006
 • Vähänkyrön kunta: strategiatyön ohjaus
 • Vähänkyrön kunnan johdon koulutus, johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Kauhajoen kaupunki. Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus
 • Laatutaitajien Champion Class-ohjelmat vuodesta 2002 lähtien.
 • TEKO-projekti. Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen kehittämishanke. Henkilöstötilinpäätös, asiantuntija ja kouluttaja
 • Pohjanmaan TE-keskuksen johtoryhmän työskentelyn kehittäminen (KAIKU)
 • Pohjanmaan TE-keskuksen esimiestyön kehittäminen (KAIKU)
 • PAKK Parhaaksi – Paimion AKK:n toimintajärjestelmän ja siihen liittyen ikäjohtamisen ja TTT-järjestelmän kehittämishanke
 • Projektijohtamista tukevan toimintajärjestelmän rakentaminen. Projektissa luotiin kattavat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät.
 • Kyrönmaan työvoimatoimisto, työyhteisöselvitys ja työyhteisön toimivuuden tukeminen, tiimiorganisaatioon siirtymisen ohjaus
 • Strateginen johtaminen julkisessa hallinnossa, Työturvallisuuskeskus.
 • Useissa yrityskohtaisissa laatu- ja toimintajärjestelmäprojekteissa ulkopuolisena ohjaajana
 • Kyrönmaan työvoimatoimisto, työyhteisötutkimus ja kehittämistoimenpiteet
 • Kaustisen työvoimatoimisto, työyhteisötutkimus
 • Kaustisen työvoimatoimisto, työyhteisön kehittämistoimenpiteet
 • Metallialan työvoima- ja osaamistarveselvitys työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden parantamiseksi – Pohjois-Karjalan ennakointihanke
 • Pohjanmaan TE-keskus. Taloushallinnon osaston toiminnan kehittäminen, prosessien kuvaus ja osaamisen arviointi.
 • Matkailualan osaamiskartoitus Travelli yhteistyössä Ellare Oy:n kanssa Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla
 • Maaseutumatkailun teemaohjelmahankkeen osaamiskartoitus yhteistyössä Ellare Oy:n kanssa
 • Matkailun hankevetäjien osaamiskartoitus yhteistyössä Ellare Oy:n kanssa
 • Paimion kaupungin talous- ja henkilöstötoimintojen uudelleen organisointi ja siihen liittyvä osaamisen varmistaminen 
 • Itä-Lapin työvoimatoimiston osaamiskartoitus osana palvelukeskuksen kehittämistä
 • Oulun seudun matkailun kehittäminen. Laatuvalmennuksesta vastaava kouluttaja.
 • Jaksava yrittäjä. Turun yrittäjien työhyvinvointi-hanke. Työhyvinvoinnin asiantuntija ja yrityskohtaisten työhyvinvointitutkimusten toteutus, käsikirjan kirjoitus
 • Laatutaitaja-valmennusohjelmat. Laadun valmennus- ja kehittämisohjelma laatupäälliköille, esimiehille sekä laatutyöhön osallistuville (toteutettu vuodesta 2004).
 • Laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentamisen konsultoinnit eri kohteisiin