Koulutus

Koulutus

Koulutuspalvelut
Johtaminen ja esimiestyö
Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus
Räätälöidyt esimiesvalmennukset
Esimiespäivät

Johtoryhmävalmennus
Johtoryhmän toiminnan kehittäminen
Johtoryhmien coaching

Muutoksen johtaminen
Muutosvalmennukset
Henkilöstön tukeminen muutostilanteissa

Henkilöstöjohtaminen
HRM-pro: Henkilöstöammattilaisen valmennusohjelma
Rekrytointi
Perehdyttäminen
Varhainen puuttuminen ja puheeksiottaminen
Päihteet työpaikalla
Sairauspoissaolojen hallinta
Henkilöstöraportointi
Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen
Erilaisuus työyhteisön voimavarana

Laatu
ISO 9001 käytännössä
Laatujärjestelmän rakentaminen
Henkilöstön laatuvalmennukset
Laatutaitaja-valmennus
Tehokas sisäinen auditointi

Työyhteisön toimivuus ja työhyvinvointi
Terve työyhteisö
Työyhteisön ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen
Työpaikan työhyvinvointipäivä