Koulutus

Koulutus

Johtaminen ja esimiestyö

 • Räätälöidyt esimiesvalmennukset
 • Esimiespäivät

Johtoryhmävalmennus

 • Johtoryhmän toiminnan kehittäminen
 • Johtoryhmien coaching

Muutoksen johtaminen

 • Muutosvalmennukset
 • Henkilöstön tukeminen muutostilanteissa

Työyhteisön toimivuus ja työhyvinvointi

 • Terve työyhteisö
 • Työyhteisön ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen
 • Työpaikan työhyvinvointipäivä

Valmiita paketteja

 • Työyhteisön haastavat tilanteet
 • Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja käsittely
 • Kiireen hallinta
 • Ensiapukoulutukset 

Kuljettajan ammattipätevyyskoulutukset

 • Ensiapukoulutus 2 pv
 • Toiminta onnettomuustilanteessa 1 pv
 • Hätäensiapu 1 pv
 • Asiakaspalvelu ja itsensä johtaminen 1 pv
 • Työhyvinvointi 1 pv
 • Kuljettajan fyysinen kunto 1 pv

Henkilöstöjohtaminen

 • Rekrytointi
 • Perehdyttäminen
 • Varhainen puuttuminen ja puheeksiottaminen
 • Päihteet työpaikalla
 • Sairauspoissaolojen hallinta
 • Henkilöstöraportointi
 • Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen
 • Erilaisuus työyhteisön voimavarana

Laatu

 • ISO 9001 käytännössä
 • Laatujärjestelmän rakentaminen
 • Henkilöstön laatuvalmennukset
 • Tehokas sisäinen auditointi