EA-koulutus

EA-koulutus

Ensiapukoulutukset

Hätäensiavun perusteet

Tavoite:

Koulutuksen suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen

sisällön mukaisissa aiheissa.

Koulutuksen kesto:

4 h

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet:

– Tajuttomalle annettava ensiapu

– Peruselvytys

– Vieras esine hengitysteissä

– Verenkierron häiriötila (sokki)

– Verenvuodon perehdyttäminen

 • Tapaturmien ehkäisy

Lisäksi tarkastellaan kyseessä olevalle työpaikalla mahdollisia

tapaturmatilanteita ja niissä toimimista


Ensiapu I

Tavoite:

Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö noudattaa Suomen Punaisen Ristin EA1 koulutusvaatimuksia.

Koulutuksen kesto:

16 h

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensivaun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vieras esine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Verenvuodon perehdyttäminen
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • MyrkytyksetLisäksi tarkastellaan työpaikkojen mahdollisia tapaturmatilanteita ja niissä toimimistaEnsiapukurssin suorittamisesta saa SPR:n EA 1-todistuksen, joka on voimassa 3 vuotta.