Koulutukset

T

Juuri Nyt!

 

TEHOKAS SISÄINEN AUDITOINTI

Toiminnan auditointi on parasta ennaltaehkäisevää riskien hallintaa ja toiminnan jatkuvaa parantamista. Auditoinnissa vaihdat myös kokemuksia eri toiminnoista vastaavien kollegojen kesken ja opitte toisiltanne hyviä toimintatapoja. Tehokkaista auditoinneista hyötyvät niin auditoitavat kohteet kuin auditoijat ja koko organisaatio.

Tehokas sisäinen auditointi koulutuksessa opit:

• Mitä on auditointi ja miksi sitä tehdään

• ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 johtamisjärjestelmien yhteiset rakenteet, yhteiset piirteet, standardien pääkohdat ja niiden vaatimukset auditoinneissa

• Auditointien suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin • Auditoinnin PDCA-prosessin (Plan-Do-Check-Act)

• Auditointien merkityksen yrityksen johtamisen, kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta

• Miten toimia sisäisenä auditoijana toimiminen

Koulutuksen sisältö:
• Hyvän johtamisjärjestelmän ja laatuorganisaation tunnuspiirteet

• ISO 9001 -standardin keskeinen sisältö • Laadunhallinnan ja laatujärjestelmän arvioinnin/auditoinnin periaatteet

• Riskien hallinta osana sisäistä auditointia

• Mitä ja miksi auditoidaan?

• Auditoinnin suunnittelu ja valmistuminen

• Auditoinnin suorittaminen

• Auditoinnin raportointi ja seuranta

• Tulosten hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa

 

Aika 30. – 31.3.2023
Paikka Alajärvi
Hinta 420 + alv 22 %

Lisätietoja/ilmoittautuminen:
FT Tiina Koivuniemi,
tiina.koivuniemi@triforma.fi,
040 7212 545
www.triforma.fi

Koulutukset

  • Johtaminen ja esimiestyö: Tarjoamme johtamisen ja esimiestyön valmennuksia valmiina ohjelmina sekä organisaatiokohtaisesti räätälöityinä valmennuksina
  • Laatu ja Lean: Laadun kehittämiseen liittyvät valmennukset ja ohjaukset (esim. laatujärjestelmän rakentaminen, itsearvioinnit, sisäinen auditointi, lean ajattelu ja lean projektien toteuttaminen)
  • Työhyvinvointi: Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen, ylläpito ja kehittäminen, työhyvinvointiin liittyvien haasteiden käsittely ja ennalta ehkäiseminen
  • Aivoystävällisyys työelämässä: Aivoystävällisen työpaikan rakentaminen ja ylläpito
  • Asiantuntijaluennot ja tietoiskut, esim. kiireen hallina, ihmisten johtaminen muutoksessa ym.

Ota yhteyttä

Triforma Oy

Kauppakatu 6 B 10 

60100 Seinäjoki

info@triforma.fi

040-7212545

045-1336290