Työyhteisötutkimukset

T

Työyhteisötutkimukset

Tutkimukseen perustuva tieto on nykyaikaisen menestyksekkään työyhteisöjen kehittämisen, johtamisen ja työhyvinvoinnin perusta. Tarjoamme käyttöönne eri laajuisia henkilöstö- ja työyhteisökyselyitä sekä räätälöityjä tutkimuksia ja selvityksiä.

Työilmapiiri- ja hyvinvointikyselyt

Työilmapiiri- ja hyvinvointikyselyistä voitte valita organisaationne tarpeisiin parhaiten sopivan kyselymallin. Valittavana on suppea, standardi tai laaja kysely.
    • Suppea kysely sisältää työilmapiirin ja hyvinvoinnin peruskysymykset, yhteensä 30 kysymystä. Tilaajalle toimitetaan tulokset esittelykalvosarjan muodossa. Tutkimuksen tulosten purkaminen ja tulkinta tilaajan omana työnä.
    • Standardi kysely sisältää 75 kysymystä, joiden avulla selvitetään työhyvinvoinnin ja työilmapiirin tila organisaatiossa. Yksilöityjen kysymysten avulla voidaan tunnistaa tarkemmin kehittämistarpeet ja vahvuutet. Tilaajalle toimiteaan raportti, joka sisältää tulosten lisäksi tunnistetut kehtittämistarpeet ja vahvuudet sekä esityskalvosarjan tulosten jatkokäsittelyä varten. Kyselyyn sisältyy tulosten purkutilaisuus online-toteutuksena organisaation avainhenkilöille.
    • Laaja kysely sisältää standardikysymysten lisäksi mahdollisuuden organisaatiokohtaisiin kysymyksiin. Tilaajalle toimiteen raportti, joka sisältää tulosten lisäksi analyysin, kehittämistarpeet ja vahvuuksien tunnistamisen sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. Laajaan kyselyyn sisältyy tulosten purkutilaisuus online-toteutuksena.
Kaikkiin kyselyihin lisäpalveluna on mahdollisuus liittää tulosten esittely koko henkilöstölle asiantuntijatyönä.
Pulssimittaukset
Pulssimittaus on toistuva suppea mittaus, joka toteutetaan 2 – 4 kertaa vuodessa. Pulssimittauksella voidaan nopeasti selvittää työilmapiirin ja hyvinvoinnin kehityssuunnat ja reaaliaikainen tila. Pulssimittauksen tulosten avulla voidaan käynnistää korjaavat ja kehittävät toimenpiteet riittävän ajoissa. Palvelu sisältää kyselyn 2 – 4 kertaa vuodessa ja tulokset esittelykalvosarjan muodossa.
Lisäpalveluna purkutilaisuudet ja johdon sparraus kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa.
Mikä mättää -selvitykset
Mikä mättää-selvitykset ovat käyttökelpoinen työmenetelmä organisaation ja työyhteisön ongelmatilanteissa. Palvelu sisältää asiantuntijan toteuttaman selvitystyön ja ongelman juurisyiden kartoittamisen sekä suosituksen korjaaviksi ja/tai kehittäviksi toimenpiteiksi. Mikä mättää-selvitykset ovat aina organisaatio-/työyhteisökohtaisesti räätälöityjä.
Räätälöidyt tutkimukset ja selvitykset
Räätälöidyt tutkimukset ja selvitykset ovat aina tapauskohtaisia, tutkimussuunnitelmaan perustuvia kokonaisuuksia. Niitä voivat olla mm. asiakasyhteistyöhön liittyvät selvitystyöt, yhteistyöverkostojen kartoittaminen ja tiedon hankinta.

Ota yhteyttä

Triforma Oy

Ruukintie 66 b 3 

60100 Seinäjoki

info@triforma.fi

040-7212545

045-1336290