Osaamiskartoitus

Osaamiskartoitus on aina organisaatiokohtainen. Ensimmäisessä vaiheessa laadimme organisaation osaamiskartan, joka luo perustan osaamisen arvioinnin työkalun kehittämiselle. Osaamiskartoituksen tulosten perusteella organisaatio saa raportin osaamisesta, käyttämättömästä osaamispotentiaalista, osaamiskapeikoista sekä suosituksen osaamisen kehittämiseksi.

Työilmapiiritutkimus ja työyhteisön toimivuus
Työilmapiiritutkimuksen toteuttamisessa voidaan käyttää valmiita kysymyspatteristoja tai räätälöidä tutkimus organisaatiokohtaisesti. Työilmapiiritutkimuksen tuloksista organisaatio saa yksityiskohtaisen raportin, joka sisältää aina myös toimenpidesuositukset.

Esimiesarvioinnit
Esimiesarviointien tavoitteena on tukea esimiehenä tai esimieheksi kasvamisessa. Esimiesarviointien pohjalta voidaan tunnistaa myös organisaatiokohtaisia johtamisen ja esimiestyön kehittämistarpeita. Esimiesarvioinnit kuuluvat olennaisena osana toteuttamaamme esimiesvalmennukseen. Arviointi toteutetaan 360 asteen arviointina.

Räätälöidyt tutkimukset
Antakaa meille tutkimustehtävä ja toteutamme sen. Organisaatioilla voi olla erilaisia tutkimus- tai selvitystarpeita. Räätälöidyissä tutkimuksessa ja selvityksissä etsimme vastaukset asiakkaan kysymyksiin nopeasti ja tehokkaasti.