Ohjaus ja konsultointi

Henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittäminen

  • Henkilöstön kehittämisen perustana on riittävä ja luotettava henkilöstöinformaatio, jota hyödyntämällä henkilöstön kehittäminen voidaan kohdentaa oikein sekä organisaation että työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna.

  • Tuotteitamme henkilöstön kehittämiseen liittyen ovat mm. henkilöstöraportointi, koulutussuunnittelu, rekrytointi ja perehdyttäminen.

  • Työhyvinvoinnin kehittämisessä uskomme kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen, jossa huomio kiinnitetään yksilöön, yhteisöön ja työympäristöön.

 

Laatu

  • Laadun kehittäminen organisaatiossa on aina myös oppimisprosessi. Ohjaamme ammattitaidolla ja organisaatiolähtöisesti laadun kehittämishankkeita.

Coaching

  • Tehokas ja taloudellinen tapa yksilöiden ja organisaatioiden kehittämiseen on coaching. Coaching kehitysmenetelmänä sopii erityisesti yksilön ja organisaation muutostilanteiden tueksi, uusien toimintatapojen juurruttamiseen sekä urakehityksen tueksi.