Ohjaus ja konsultointi

Ohjaus ja konsultointi

 
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön kehittämisen perustana on riittävä ja luotettava henkilöstöinformaatio, jota hyödyntämällä henkilöstön kehittäminen voidaan kohdentaa oikein sekä organisaation että työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna. Tuotteitamme henkilöstön kehittämiseen liittyen ovat mm. henkilöstöraportointi, koulutussuunnittelu, rekrytointi ja perehdyttäminen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä uskomme kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen, jossa huomio kiinnitetään yksilöön, yhteisöön ja työympäristöön.
Laatu Laadun kehittäminen organisaatiossa on aina myös oppimisprosessi. Ohjaamme ammattitaidolla ja organisaatiolähtöisesti laadun kehittämishankkeita. Coaching Tehokas ja taloudellinen tapa yksilöiden ja organisaatioiden kehittämiseen on coaching. Coaching kehitysmenetelmänä sopii erityisesti yksilön ja organisaation muutostilanteiden tueksi, uusien toimintatapojen juurruttamiseen sekä urakehityksen tueksi.