Koulutus

Koulutus

Johtaminen ja esimiestyö

 • Räätälöidyt esimiesvalmennukset
 • Esimiespäivät

Johtoryhmävalmennus

 • Johtoryhmän toiminnan kehittäminen
 • Johtoryhmien coaching

Muutoksen johtaminen

 • Muutosvalmennukset
 • Henkilöstön tukeminen muutostilanteissa

Työyhteisön toimivuus ja työhyvinvointi

 • Terve työyhteisö
 • Työyhteisön ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen
 • Työpaikan työhyvinvointipäivä

Henkilöstöjohtaminen

 • Rekrytointi
 • Perehdyttäminen
 • Varhainen puuttuminen ja puheeksiottaminen
 • Päihteet työpaikalla
 • Sairauspoissaolojen hallinta
 • Henkilöstöraportointi
 • Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen
 • Erilaisuus työyhteisön voimavarana

Laatu

 • ISO 9001 käytännössä
 • Laatujärjestelmän rakentaminen
 • Henkilöstön laatuvalmennukset
 • Tehokas sisäinen auditointi